Translatica, kierunek polsko-angielski
cierpkość rzeczownik, rodzaj żeński;
tartness przenośne;
acridity przenośne;
harshness;
acerbity;
acridness;
sourness;
acidity przenośne;
acrimony;
sharpness;
acritude;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich