Translatica, kierunek polsko-angielski
chrząkanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
grunting;
hem;
grunt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich