Translatica, kierunek polsko-angielski
chlapnąć czasownik, aspekt dokonany;
splash;
spatter;
blab potoczne, nieoficjalne;
slosh potoczne, nieoficjalne;
spill;
blab out potoczne, nieoficjalne;
babble out potoczne, nieoficjalne;
babble potoczne, nieoficjalne;
slap;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich