Translatica, kierunek polsko-angielski

chętka rzeczownik, rodzaj żeński;
itch potoczne, nieoficjalne;
fancy;
desire;
caprice;
urge potoczne, nieoficjalne;
mind;
whim;
lust;
appetite;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich