chapnąć

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
chapnąć
czasownik, aspekt dokonany
snap
pinch 
ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne
grab 
potoczne, nieoficjalne
snatch 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich