Translatica, kierunek polsko-angielski
certyfikować czasownik, aspekt niedokonany;
certified informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich