Translatica, kierunek polsko-angielski
certyfikacja rzeczownik, rodzaj żeński;
certification techniczny;
approval;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich