Translatica, kierunek polsko-angielski
cenzuralny przymiotnik;
decent;
censorship administracja, polityka;
correct;
printable;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich