Translatica, kierunek polsko-angielski
centrowanie rzeczownik, rodzaj nijaki; → alignment
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich