cedzić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
cedzić
czasownik, aspekt niedokonany
strain 
Chemia, Medycyna
filter 
Chemia, Medycyna
percolate 
Chemia, Medycyna
sip
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich