Translatica, kierunek polsko-angielski
całkowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
integration matematyka;
integrate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich