budować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
budować
czasownik, aspekt niedokonany
erect 
przenośne, książkowe, oficjalne
inspire 
przenośne
lay down 
Budownictwo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich