brakujący

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
brakujący
przymiotnik
missing 
Informatyka
lacking 
Informatyka
null
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich