Translatica, kierunek polsko-angielski
brać w rachubę czasownik, aspekt niedokonany; → count in
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich