Translatica, kierunek polsko-angielski
bożek rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
idol religia, przenośne, pejoratywne;
god religia, przenośne, pejoratywne;
pagan god;
deity;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich