Translatica, kierunek polsko-angielski
bojować czasownik, aspekt niedokonany;
fight;
war;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich