Translatica, kierunek polsko-angielski
bójka rzeczownik, rodzaj żeński;
fight sport;
brawl;
scuffle;
tussle;
scrap potoczne, nieoficjalne;
affray;
fray;
fighting;
scrimmage;
punch-up potoczne, nieoficjalne;
struggle;
row ang. brytyjska;
set-to potoczne, nieoficjalne;
scrummage;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich