Translatica, kierunek polsko-angielski
boisko rzeczownik, rodzaj nijaki;
pitch ang. brytyjska;
field;
sports field szkolnictwo, techniczny;
court;
ground;
gymnasium;
ballpark;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich