Translatica, kierunek polsko-angielski
boczna droga rzeczownik, rodzaj żeński;
byway;
side road;
byroad;
bypath;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich