Translatica, kierunek polsko-angielski
bluffowy przymiotnik; → bluff
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich