Translatica, kierunek polsko-angielski
bezprzykładny przymiotnik;
exceptional książkowe, oficjalne;
uncommon;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich