Translatica, kierunek polsko-angielski
bez połysku przymiotnik;
lustreless ang. brytyjska;
lusterless ang. brytyjska;
matt;
dull;
dead;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich