bez mocy prawnej

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
bez mocy prawnej
przysłówek
invalid 
Finanse, Prawo
null 
Finanse, Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich