Translatica, kierunek polsko-angielski
bełt rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy;
bolt historia;
strait geografia;
quarrel;
plonk potoczne, nieoficjalne;
murmur;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich