Translatica, kierunek polsko-angielski

bełkotkowy przymiotnik;
sparger;
babble;
mumble;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich