Translatica, kierunek polsko-angielski
bełkot rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
gibberish przenośne;
mumble;
splutter;
jabber;
gabble;
stutter;
stammer;
gibber;
sputter;
gobbledygook potoczne, nieoficjalne;
babble;
gibbering pejoratywne;
purl;
babbling;
murmur;
jargon;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich