Translatica, kierunek polsko-angielski
bank obsługujący rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → acquirer ekonomia, prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich