Translatica, kierunek polsko-angielski
bakałarz medycyny rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; → Bachelor of Medicine
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich