Translatica, kierunek polsko-angielski
badanie naukowe rzeczownik, rodzaj nijaki; → research
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich