Translatica, kierunek polsko-angielski
baczność rzeczownik, rodzaj żeński;
attention wojsko;
caution;
alertness;
heed;
care;
watch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich