aresztowanie tymczasowe

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
aresztowanie tymczasowe
rzeczownik, rodzaj nijaki
detention 
Bezpieczeństwo publiczne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich