apetyt

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
apetyt
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
appetite 
przenośne, potoczne, nieoficjalne, Medycyna
desire 
przenośne, potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich