Translatica, kierunek polsko-angielski
apelować czasownik, aspekt niedokonany;
appeal prawo;
appellant;
call;
appellate;
call on;
call upon;
appeal;
challenge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich