Translatica, kierunek polsko-angielski
apel rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
appeal;
roll-call wojsko;
muster wojsko;
plea;
assembly;
call;
parade;
challenge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich