Translatica, kierunek polsko-angielski
akuratność rzeczownik, rodzaj żeński;
accuracy;
exactitude celownik;
exactness celownik;
punctuality celownik;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich