akcydens

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
akcydens
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
accident 
Filozofia
job
jobbing work 
Edytorstwo
jobbing printing 
Edytorstwo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich