Translatica, kierunek polsko-angielski
akcentowy przymiotnik;
accentual;
stress językoznawstwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich