Translatica, kierunek polsko-angielski
akcentować sylaby prawidłowo czasownik, aspekt niedokonany; → stress syllables correctly językoznawstwo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich