akcent

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
akcent
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
accent 
potoczne, nieoficjalne, Językoznawstwo
stress 
Muzyka, Językoznawstwo
tone
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich