Translatica, kierunek polsko-angielski
afiszować czasownik, aspekt niedokonany;
flaunt pejoratywne;
show off pejoratywne;
parade pejoratywne;
advertise;
make a show pejoratywne;
promenade;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich