Translatica, kierunek polsko-angielski
afirmować czasownik, aspekt niedokonany; → affirm książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich