Translatica, kierunek polsko-angielski
adresatka rzeczownik, rodzaj żeński; zobacz też adresat
addressee książkowe, oficjalne;
receiver;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich