Translatica, kierunek polsko-angielski
absolutorium rzeczownik, rodzaj nijaki;
discharge prawo;
release;
acquittal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich