Translatica, kierunek niemiecko-polski
zusammenfassen czasownik;
reasumować książkowe, oficjalne;
zebrać;
syntetyzować technika, książkowe, oficjalne;
skupić;
zreasumować książkowe, oficjalne;
zbierać;
zrekapitulować książkowe, oficjalne;
grupować;
łączyć;
zestawić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich