veranlassen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
veranlassen
czasownik
skłonić 
książkowe, oficjalne
skłaniać 
książkowe, oficjalne
usposabiać 
książkowe, oficjalne
usposobić 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich