Translatica, kierunek niemiecko-polski
urteilen czasownik;
sądzić;
osądzać;
osądzić;
wyrokować prawo;
ocenić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich