Translatica, kierunek niemiecko-polski
untergraben czasownik, nieregularny;
podkopywać przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich