überprüfen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
überprüfen
czasownik
skontrolować 
Informatyka, Ekonomia
zweryfikować 
książkowe, oficjalne
zrewidować 
Ekonomia
przejrzeć 
Ekonomia
rewidować 
Ekonomia
nadzorować 
Informatyka, Szkolnictwo
monitorować 
Informatyka, Medycyna
zatwierdzać 
Informatyka
zbadać 
Medycyna
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich