Gern

Translatica, kierunek niemiecko-polski

gern przysłówek;
chętnie;
ochoczo;
gern przymiotnik;
rad książkowe, oficjalne;
gern wykrzyknienie;
proszę;
gern haben czasownik;
lubić;
gern lesen czasownik;
du kannst mich mal gern haben! zdanie;
wypchaj się! potoczne, nieoficjalne;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich