-stock

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
-stock
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich